Losy absolwentów

Absolwenci 2018/19

Rok szkolny 2018/19 był rokiem przełomowym w polskiej oświacie. W wyniku reformy klasa III gimnazjum była ostatnim rocznikiem, który ukończył gimnazjum. Równolegle z uczniami gimnazjum naukę w 8 – letniej szkole podstawowej zakończyła młodzież z klas ósmych. Oba roczniki rozpoczną naukę w szkołach średnich.
W klasach ósmych spośród 37 uczniów, którzy ukończyli naszą szkołę 25 osób rozpocznie naukę w trójmiejskich liceach ogólnokształcących natomiast 12 osób znalazło swoje miejsce w gdańskich technikach.
Absolwenci gimnazjum w liczbie 75 uczniów będą kontynuowali naukę w trójmiejskich liceach ogólnokształcących w liczbie 44 osób, a 31 uczniów wybrało na dalszą drogę edukacji technika.

Absolwenci 2015/16

Z przyjemnością możemy stwierdzić, że większość naszych absolwentów kontynuuje naukę w naszym gimnazjum.
W liczbach wygląda to następująco:

 • Gimnazjum nr 49 – 50 osób,
 • Gimnazjum nr 19 – 1 osoba,
 • Gimnazjum nr 24 – 1 osoba
 • Gimnazjum Sportowe nr 3 Sopot – 1 osoba,
 • Gimnazjum Społeczne Karczemki – 1 osoba,
 • Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni – 1 osoba,
 • Gimnazjum Programów Indywidualnych – 1 osoba,
 • ZKPiG nr 5 w Gdańsku – 1 osoba.

Absolwenci 2014/15

Z przyjemnością możemy stwierdzić, że większość naszych absolwentów kontynuuje naukę w naszym gimnazjum.
W liczbach wygląda to następująco:

 • Gimnazjum nr 49 – 42 osoby,
 • Gimnazjum nr 20 – 5 osób,
 • Gimnazjum nr 25 – 4 osoby,
 • Gimnazjum nr 50 – 1 osoba,
 • Gimnazjum nr 33 – 1 osoba,
 • Gimnazjum nr 16 – 1 osoba,