Programy

Programy edukacyjne w roku szkolnym 2017/18

Wychowanie przedszkolne

 1. Program wychowania przedszkolnego „Od przedszkolaka do pierwszaka”. Autor: I. Broda, Realizujący: Danuta Borkowska, K. Sabbo 01/2017/18/SP
 2. Program nauczania języka angielskiego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. M.Appel, J.Zarańska, E.Piotrowska Realizacja:K.Maćkowiak 04/2017/18/SP
 3. „W radości dzieci bożych” nr AZ-0-04/3 klasa 0 Realizujący: A.Deptuła 09/2017/18/SP

I ETAP EDUKACYJNY: Edukacja wczesnoszkolna (I-III)

 1. Program edukacji wczesnoszkolnej w klasach 1-3 SP „Nowi tropiciele” Jadwiga Hanisz
  Realizujący: H.Gulczyńska, A.Szeremeta 02/2017/18/SP
 2. „Doświadczanie świata” edukacja wczesnoszkolna-program nauczania dla I etapu kształcenia. Marzena Kędra  Realizujący: I.Karpiczenko, M.Krygier, W.Skrzecz, A.Panuś, J.Smentek    03/2017/18/SP
 3. Program nauczania języka angielskiego w klasach 1-3SP dla I etapu edukacyjnego   I.Studzińska, A.Mędela,, M.Kondro, E.Piotrowska    Realizujący: K.Kolator, K.Maćkowiak 05/2017/18/S
 4. Program gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla uczniów z różnymi wadami postawy. Realizujący: E.Błońska,M.Borkowska, L.Tarasow, P.Staruszkiewicz   06/2017/18/SP
 5. Program nauczania etyki „Chcemy być lepsi” M.Gorczyk Realizujący: M.Szewczyk 07/2017/18/SP
 6. „W rodzinie dzieci bożych” nr AZ-1-01/12 klasy 1-3SP Realizujący: A.Deptuła 08/2017/18/SP

II ETAP EDUKACYJNY: Klasy IV – VII

 1. Program nauczania języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej „Jutro pójdę w świat” A. Surdej Realizacja: M.Biller, M.Wojciechowska-Orszulek, A.Krzyżanowski 10/2017/18/SP
 2. „Bliżej słowa”. Program nauczania j.polskiego w klasach 7-8 SP E.Horwath, G.Kiełb
  Realizujący: U.Nazarko, A.Krzyżanowski 11/2017/18/SP
 3. Jutro pójdę w świat” program nauczania j.polskiego w klasach 4-6sp. A. Surdej
  Realizujący: M. Biller, A.Krzyżanowski, Z.Blank 12/2017/18/SP
 4. Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla klas IV-VI szkoły podstawowej II etap edukacyjny.  M. Ellis, A. Rak Realizujący: Z.Bartosik, M.Meszczyńska 13/2017/18/SP
 5. Program nauczania języka angielskiego w klasach IV-VIII SP M.Ellis, A.Rak Realizujący: Z.Bartosik, M.Meszczyńska, K.Kolator 14/2017/18/SP
 6. Program nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej P.Piszczatowski
  Realizujący: M.Kulka. K.Kolator 15/2017/18/SP
 7. “Historia wokół nas”. Program nauczania historii i społeczeństwa w szkole podstawowej – klasy IV-VI R. Lolo, A. Pieńkowska, R. Tawalski Realizujący: M.Stobba 16/2017/18/SP
 8. Program nauczania historii . Szkoła Podstawowa kl. 4-8 A.Plumińska-Mieloch
  Realizujący: M.Stobba 17/2017/18/SP
 9. „Tajemnice przyrody”. Program nauczania przyrody w klasie IV szkoły podstawowej  J.Golanko Realizujący: B.Albercka, M.Dworniczak, N.Lelmacher 18/2017/18/SP
 10. Program nauczania przyrody w szkole podstawowej w kl.IV-VI „Przyroda z pomysłem” M.Binkiewicz, U.Depczyk Realizujący: M.Dworniczak, B.Albercka, N.Lelmacher 30/2017/18/SP
 11. Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w szkole podstawowej- klasy IV -VIII. Autor: M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech. Realizujący: B.Kapuścińska, R. Cybulski,
  A. Wolska 19/2017/18/SP
 12. Puls życia – program nauczania biologii w klasach 5-8sp A.Zdziennicka
  Realizujący: N.Lelmacher 35/2017/18/SP
 13. Program nauczania matematyki w klasach 4-8 sp „Matematyka z pomysłem” B.Dubiecka-Kruk, P.Piskorski  Realizujący: B.Kapuścińska, R.Cybulski 31/2017/18/SP
 14. Świat fizyki – program nauczania fizyki w klasach 7-8sp B.Saganowska
  Realizujący: B.Albercka 20/2017/18/SP
 15. Program nauczania chemii dla sp „Chemia Nowej ery” T.Kulawik, M.Litwin
  Realizujący: K..Puślecka 36/2017/18/SP
 16. Planeta nowa – program nauczania geografii dla sp E.Tuz, B.Dziedzic
  Realizujący: B. Albercka 21/2017/18/SP
 17. Program nauczania zajęć komputerowych w klasach 4-6 W.Jochemczyk, A.Samulska i inni  Realizujący: A.Wolska, J.Przychocka 22/2017/18/SP
 18. Program nauczania informatyki w klasach 4-8 sp  W.Jochemczyk, I.Krajewska-Kranas, W.Kranas, M.Wyczółkowski Realizujący: J.Przychocka, R.Cybulski, A.Wolska 32/2017/18/SP
 19. Program nauczania plastyki w klasach IV-VII szkoły podstawowej B.Mikulik Realizujący: H.Dzieciniak 23/2017/18/SP
 20. Program nauczania plastyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej „Na ścieżkach wyobraźni” B.Mikulik Realizujący: H.Dzieciniak 24/2017/18/SP
 21. Program nauczania wychowania fizycznego dla kl.  IV-VIII SP wraz z planami pracy i kryteriami oceniania S. Żołyński Realizujący: E. Błońska, M.Borkowska, L. Tarasow,
  P. Staruszkiewicz 25/2017/18/SP
 22. Program nauczania muzyki kl.4- 6 szkoły podstawowej ”Klucz do muzyki” U.Smoczyńska,K.Jakóbczak,A.Sołtysik Realizujący: fMaciej Grycendler 29/2017/18/SP
 23. Program nauczania muzyki w szkole podstawowej klasy IV-VII. Autor: M.Gromek, G.Kalibach. Realizacja: M. Grycendler 28/2017/18/SP
 24. Program nauczania-moduł „Bądź bezpieczny na drodze”. Karta rowerowa. B.Bogacka-Osińska, D.Łazuchlewicz Realizujący: J.Przychocka 33/2017/18/SP
 25. Program nauczania: Technika na co dzień. E.Bubak,E.Królicka Realizujący: J.Przychocka 34/2017/18/SP
 26. Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach „Poznaję Boga i w Niego wierzę.” Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski Realizujący: A.Deptuła, ks. M.Styn 26/2017/18/SP
 27. Wychowanie do życia w rodzinie. „Wędrując ku dorosłości” – program nauczania dla klas IVszkoły podstawowej. Autor:Teresa Król. Realizacja: Anna Gronau – Korzeniowska 37/2017/18/SP
 28. Wychowanie do życia w rodzinie. „Wędrując ku dorosłości” – program nauczania dla klas  V-VI szkoły podstawowej  Teresa Król Realizujący: A. Gronau – Korzeniowska 27/2017/18/SP
 29. Wychowanie do życia w rodzinie. „Wędrując ku dorosłości” – program nauczania dla uczniów  klasy    VII szkoły podstawowej  Teresa Król Realizujący:  A. Gronau – Korzeniowska 38/2017/18/SP