Grono pedagogiczne

Skład Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2018-2019:

Urszula Nazarko – DYREKTOR,
Beata  Kapuścińska – WICEDYREKTOR,

Edukacja wczesnoszkolna

Danuta Borkowska – oddział przedszkolny
Anna Deptuła– religia
Hanna Gulczyńska – klasa IIA
Magdalena Jakubowska – oddział przedszkolny
Izabela Karpiczenko – klasa I A
Marzena Krygier – klasa I C
Karolina Gozdek –  język angielski
Alicja Panuś
 klasa IIIB
Katrzyna Sabbo –  klasa IB
Joanna Smentek – klasa IIIA
Aleksandra Szeremeta – 
klasa IIB

Klasy IV – VIII

Barbara Albercka – przyroda, fizyka, geografia,  wychowawca klasy IVA
Zofia Bartosik – j. angielski, wychowawca klasy VIIB,
Magdalena Biller – j. polski, wychowawca klasy V C,
Zbigniew Blank – j. polski, wychowawca klasy VIIA,
Ewa Błońska – w-f, wychowawca klasy VIA,
Anna Czaplińska – matematyka, informatyka

Małgorzata Borkowska – w-f,
Rafał Cybulski – matematyka, informatyka,  wychowawca klasy V A,
Anna Deptuła – religia
Magdalena Dworniczak – przyroda, wychowawca klasy V B,
Hanna Dzieciniak– plastyka, technika
Maciej Grycendler – muzyka,
Krystyna Jagłowska – terapia pedagogiczna
Katarzyna Kolator – j. angielski, wychowawca klasy IV B
Beata Kapuścińska – matematyka,
Marta Kulka
j. niemiecki
Artur Eichmann– przyroda, biologia
Małgorzata Meszczyńska– j. angielski, wychowawca klasy VIII A
Kinga Mikołajczak
historia, wos
Joanna Przychocka – informatyka, technika, wychowawca klasy VIII B,
Paweł Staruszkiewicz – w-f,
Maria Stobba – historia
ks. Marek Styn – religia
Joanna Janicka – Szpała – j. polski, wychowawca klasy IV C
Liliana Tarasow – w-f, wychowawca klasy VIB,

Gimnazjum

Barbara Albercka – fizyka, geografia,
Zofia Bartosik – j. angielski,
Magdalena Biller – j. polski
Zbigniew Blank – j. polski,
Ewa Błońska – w-f,
Małgorzata Borkowska – w-f, wychowawca klasy IIIC GIM
Helena Dąbrowska – matematyka, wychowawca klasy IIIA GIM
Magdalena Dworniczak -biologia, geografia, edukacja dla bezpieczeństwa,
Katarzyna Kolator
– j. angielski
Marta Kulka – j. niemiecki, wychowawca klasy IIIB GIM,
Małgorzata Meszczyńska – j. angielski, WOS,
Joanna Przychocka – technika
Maria Stobba – historia,
Paweł Staruszkiewicz – w-f
ks. Marek Styn  – religia,
Katarzyna Puślecka – chemia

Biblioteka

Anna Kasperek
Elżbieta Dziekuć – Malej

Pedagodzy

Marzena Szewczyk
Anna Gronau – Korzeniowska

Logopeda

Małgorzata Figurska

Świetlica szkolna

Beata Kułakowska
Katarzyna Puślecka

Magdalena Reterska
Hanna Steppuhn
Anna Szpakowska