Grono pedagogiczne

Skład Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2017-2018:

Urszula Nazarko – DYREKTOR,
Beata  Kapuścińska – WICEDYREKTOR,

Nauczanie zintegrowane

Danuta Borkowska – oddział przedszkolny
Anna Deptuła– religia
Hanna Gulczyńska – klasa IA
Wioletta Skrzecz
– klasa IIIA
Izabela Karpiczenko – klasa IIIC
Marzena Krygier – klasa IIIB
Katrzyna Sabbo – 
– oddział przedszkolny
Alicja Panuś – klasa IIB
Karolina Maćkowiak
–  język angielski
Joanna Smentek – klasa IIA
Aleksandra Szeremeta – klasa IB
Katarzyna Kolator– 
j. angielski

Klasy IV – VI

Barbara Albercka – przyroda,
Zofia Bartosik – j. angielski, wychowawca klasy VIB,
Magdalena Biller – j. polski, wychowawca klasy IV C,
Zbigniew Blank – j. polski, wychowawca klasy VIA,
Ewa Błońska – w-f, wychowawca klasy VA,
Małgorzata Borkowska – w-f,
Rafał Cybulski – matematyka, informatyka,  wychowawca klasy IV A,
Magdalena Dworniczak – przyroda, wychowawca klasy IV B,
Małgorzata Meszczyńska– j. angielski,
Maciej Grycendler – muzyka,
Katarzyna Kolator – j. angielski, j. niemiecki
Beata Kapuścińska – matematyka,
Andrzej Krzyżanowski – j. polski, wychowawca  klasy VIIA,
Marta Kulka
j. niemiecki
Natalia Lelmacher – przyroda, biologia
Hanna Dzieciniak– plastyka
Joanna Przychocka – informatyka, technika,  wychowawca klasy VIIB,
Paweł Staruszkiewicz – w-f,
Maria Stobba – historia
ks. Marek Styn – religia
Liliana Tarasow – w-f, wychowawca klasy VB,
Marzena Wojciechowska – Orszulek
j. polski
Anna Wolska
matematyka, informatyka

Gimnazjum

Barbara Albercka – fizyka, geografia, wychowawca klasy IIIB GIM,
Zofia Bartosik – j. angielski,
Zbigniew Blank – j. polski,
Ewa Błońska – w-f,
Małgorzata Borkowska – w-f, wychowawca klasy IIC GIM
Helena Dąbrowska – matematyka, wychowawca klasy IIA GIM
Hanna Dzieciniak– plastyka,
Maciej Grycendler – muzyka, fakultet muzyczny,
Magdalena Dworniczak -biologia, geografia, edukacja dla bezpieczeństwa,
Arkadiusz Baniecki – technika, etyka
Katarzyna Kolator
– j. angielski, wychowawca klasy IIIA GIM,
Marzena Krygier
j. rosyjski,
Marta Kulka – j. niemiecki, wychowawca klasy IIB GIM,
Małgorzata Meszczyńska – j. angielski, WOS,
Alicja Panuś – wiedza o kulturze
Joanna Przychocka – informatyka,
Maria Stobba – historia,
Paweł Staruszkiewicz – w-f
ks. Marek Styn  – religia,
Katarzyna Puślecka – chemia
Anna Wolska – informatyka

Biblioteka

Irmina Kurowska
Anna Kasperek

Pedagodzy

Marzena Szewczyk
Anna Gronau – Korzeniowska

Logopeda

Małgorzata Figurska

Świetlica szkolna

Hanna Dzieciniak
Beata Kułakowska
Karolina Maćkowiak
Katarzyna Puślecka

Magdalena Reterska
Hanna Steppuhn
Anna Szpakowska