Skip to content

Uwaga! Strona zawiera treści archiwalne do grudnia 2019

Nasz nowy adres: sp89.edu.gdansk.pl

 

Historia

sp89_historia01

Historia naszej szkoły ma początek w roku 1972.

Podczas styczniowej Sesji Rady Miasta Gdańska zatwierdzono budżet, który przewidywał budowę pięciu szkół, w tym również na młodym osiedlu Żabianka. Po dwóch latach stanął budynek szkoły i mimo że w budowie pozostawała jeszcze sala gimnastyczna, brakowało wyposażenia kuchni oraz nie wykonano elewacji, rozpoczęto nowy rok szkolny w Szkole Podstawowej nr 89. Niemała w tym zasługa pani dyrektor, grona pedagogicznego, rodziców i przyszłych uczniów, którzy wspólnie porządkowali teren, sprzątali klasy, wnosili sprzęt i dekorowali sale.

1974

9 września 1974 roku na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego przybyli liczni goście, których przywitała dyrektor szkoły pani Teresa Nowakowska.

Jeszcze tego samego dnia dzieci rozpoczęły naukę. Miały do dyspozycji 24 sale lekcyjne na trzech kondygnacjach, w piwnicach znajdowały się szatnie. Z  końcem września zaczęła funkcjonować stołówka. Późną jesienią wykonano elewację, wtedy też zawieszono tablicę z nazwą i numerem szkoły oraz godło państwowe.

Na salę gimnastyczną trzeba było poczekać do lutego 1975 roku.

Ogółem  w roku szkolnym 1974/1975 do szkoły uczęszczało 700 uczniów klas I-VIII. Po dwóch latach w szkole uczyło się już 1480 uczniów. W roku szkolnym 1978/79 wprowadzono realizację programu dziesięcioletniej powszechnej szkoły średniej, do którego przystąpiło 326 uczniów w 10 klasach pierwszych. Przez pierwszych kilka lat szkoła prowadziła zajęcia w systemie trzyzmianowym.

Rok 1980 przyniósł istotne zmiany w organizacji czasu pracy szkoły. Wiązało się to z otwarciem drugiej placówki szkolnej na Żabiance. Warunki pracy uczniów  i nauczycieli znacznie się  poprawiły, przede wszystkim skrócił się czas trwania zajęć lekcyjnych.  W roku szkolnym 1980/81 zanotowano ogółem 972 uczniów w 30 oddziałach klas I-VIII, dwa oddziały przedszkolne, 42 nauczycieli.

W roku szkolnym 1982/83 do szkoły uczęszczało 997 uczniów  w 33 oddziałach klas I-VIII, działały 4 ogniska przedszkolne, uczyło 49 nauczycieli.  W następnym roku szkolnym w 32 oddziałach uczyło się 973 uczniów klas I-VIII,  były 4 oddziały przedszkolne i pracowało 52 nauczycieli.

Rok 1985 przyniósł zmiany. Na zasłużoną emeryturę przeszła pani dyrektor Teresa Nowakowska, która na tym stanowisku przepracowała 13 lat. Kochała swoją pracę, angażowała się w nowe przedsięwzięcia, dopingowała innych do pokonywania trudności. Zawsze energicznie dążyła do celu, nie zapominając  o elegancji i uśmiechu.

1985

Nowym dyrektorem został pan Grzegorz Mieloszyk – nauczyciel fizyki. Zawsze spokojny, zrównoważony, kulturalny. Nawet w momentach trudnych dla szkoły czy w sprawach wychowawczych potrafił rozważnie podejść do problemu.

Każdy nauczyciel i uczeń odnoszący sukces mógł spodziewać się słów uznania z jego strony, a zaraz potem przypomnienia, że praca się jeszcze nie skończyła, jutro też jest dzień i znowu trzeba zacząć od początku. Pod rządami dyrektora Mieloszyka szkoła pozostawała do 2003 roku, kiedy to po 18 latach odszedł na emeryturę.

2003

W roku 2003 stanowisko dyrektora szkoły objęła pani Elżbieta Kleczkowska – polonistka, od 1991 roku zastępca dyrektora. Pełniła swoją funkcję przez 11 lat.

Najbardziej pani dyrektor zależało, aby w naszej szkole wszystkie dzieci miały szansę na sukces. Wyeksponowanie i rozwijanie ich indywidualnych zainteresowań, uzdolnień i umiejętności było priorytetem pani dyrektor jak również doskonalących się nauczycieli.

2014

W roku jubileuszowym stanowisko dyrektora objęła pani Urszula Nazarko, pełniąca nieprzerwanie funkcję wicedyrektora od roku 2003.

Pani dyrektor pragnie, by placówka należała do szkół najlepiej przygotowujących młodzież do kolejnego etapu kształcenia. Promowanie szkoły w środowisku i prezentowanie ciekawych przedsięwzięć to jeden z priorytetów nowej Pani dyrektor.