Rada Rodziców

RR

Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców uczniów Szkoły Podstawowej Nr 89 w Gdańsku oraz podejmowanie działań zmierzających do wspomagania i doskonalenia statutowej działalności szkoły.

Jesteśmy po to, aby stworzyć przyjazną atmosferę w szkole wspierając nasze dzieci w nauce i rozwoju.
Staramy się zapewnić naszym dzieciom komfort i bezpieczeństwo.

Regulamin Rady Rodziców SP89

Wpłaty na fundusz Rady Rodziców

UWAGA! NASTĄPIŁA ZMIANA KONTA BANKOWEGO DO WPŁAT
Nr konta 09 1090 1098 0000 0001 3551 5785

Na konto RR dokonujemy wpłat za:

  1. Fundusz Rady Rodziców
  2. Opłata za rytmikę grupy przedszkolnej
  3. Opłata za basen
  4. Fundusz świetlicowy

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 89, ul. Szyprów 3, 80-335 Gdańsk
W tytule podając Imię i Nazwisko dziecka oraz klasę do której chodzi.

Skład Rady Rodziców

  • Aneta Jankun – Przewodnicząca Rady Rodziców
  • Agnieszka Bentkowska – v-ce Przewodnicząca Rady Rodziców
  • Jerzy Kolczyński – Skarbnik.

Kontakt email: rr@sp89.pl