Informacja na temat udostępniania wizerunku podczas imprez organizowanych przez SP 89

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
podczas wydarzeń organizowanych przez
Szkołę Podstawową nr 89 im. Tadeusza Mazowieckiego w Gdańsku (dalej SP89)

Oświadczam, że wyrażam dobrowolną zgodę na umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających mój wizerunek na stronach internetowych i kronikach zarządzanych przez dyrektora SP89 zarejestrowanych podczas wszystkich imprez, projektach, zawodach, konkursach i innych uroczystościach / wydarzeniach organizowanych przez szkołę przez okres 30 lat do czasu wycofania zgody.

 Obowiązek informacyjny:

Przyjmuję do wiadomości, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor SP89, natomiast kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych dostępny jest pod adresem email: iodo@cdiap.eu
  2. Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie niniejszej zgody przez okres 30 lat do czasu wycofania zgody.
  3. Dane osobowe dotyczące wizerunku i wytworów będą udostępniane i publikowane tylko na stronach internetowych i kronikach zarządzanych przez dyrektora SP89.
  4. Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  5. Ponadto, przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Dodatkowo, przysługuje mi prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne