Rekrutacja do klas I i oddziału przedszkolnego trwa!

Nadal czekamy na rodziców, którzy zainteresowani są przyjęciem dzieci do klasy I lub oddziału przedszkolnego. Zapisu dziecka można dokonać w sekretariacie szkoły codziennie w godz. 8.00 – 14.30.