Rekrutacja do oddziału przedszkolnego 2019/20

Poniżej do pobrania informacje i dokumenty niezbędne, aby zapisać dziecko do oddziału przedszkolnego w szkole:

19_20_Podpisane_zasady_rekrutacji_do_przedszkoli_2019_2020

19_20_Karta_kontynuacji

19_20_zal._nr_1_wychowywanie_kandydata_w_rodzinie_wielodzietnej 19_20_zal._nr_2__samotne_wychowanie_kandydata_w_rodzinie 19_20_zal._nr_3_oswiadczenie_o_zamieszkaniu_

1 19_20_zal._nr_6_oswiadczenie_o_uczeszczaniu_rodzenstwa_do_sp 19_20_zal._nr_7_oswiadczenie_o_aplikowaniu_rodzenstwa_do_tego_samego_pla_sp

19_20__wniosek_do_przedszkola-print