UWAGA! zmiana w ubezpieczeniu dzieci

W roku szkolnym 2018/19 Rada Rodziców podpisała umowę ubezpieczeniową z firmą Hestia. Wszelkie informacje na temat ubezpieczenia można znaleźć w zakładce  “Szkoła” – “Ubezpieczenie”.