Zajęcia z animatorem sportu

Uwaga mieszkańcy Żabianki!

Animator sportu działający w ramach Dzielnicowych Centrów Sportu organizuje zajęcia w Szkole Podstawowej nr 89 w Gdańsku dla dzieci i dorosłych w niżej podanym czasie:
wtorek 17.00 – 19.00
piątek 18.00 – 20.00

Serdecznie zapraszamy!