Spotkanie z rodzicami dzieci przyszłych klas I i oddziału przedszkolnego

Serdecznie zapraszamy rodziców, których dzieci rozpoczną naukę w roku szkolnym 2019/2020 w klasach pierwszych i oddziale przedszkolnym na spotkanie z dyrektorem szkoły i nauczycielami we wtorek 4 czerwca o godz. 17.00.