25 Finał WOŚP

43 uczniów-wolontariuszy szkoły podstawowej i gimnazjum po raz kolejny uczestniczyło w zbiórce pieniędzy. Mieszkańcy Żabianki okazali się bardzo wrażliwi na potrzeby dzieci i seniorów, gdyż po trzech godzinach kwestowania na ulicach osiedla, puszki wolontariuszy „nabrały wagi”.

Kwestowaliśmy również na Starym Mieście w Gdańsku. Łącznie zebraliśmy 14,406,98 złotych. Rekordziści wśród wolontariuszy szkoły podstawowej to: Kacper N. (396,89 zł), Narek H. (330,36 zł) i Maja Ś. (328,47 zł). Natomiast rekordziści z gimnazjum to: Maja K.(815 zł), Julia W. (743,76 zł) i Dominika S. (713,23 zł).

Jesteśmy szczęśliwi, że podarowaliśmy naszą pomoc ludziom, którzy jej potrzebują. Dziękujemy wszystkim wolontariuszom za pracę w finale. Poświęcili oni jeden dzień swoich ferii zimowych na rzecz innych.

Koordynatorami i opiekunami tegorocznej akcji byli nauczyciele szkoły: Zofia Bartosik, Maja Starczewska, Paweł Staruszkiewicz, Katarzyna Kolator i Rafał Cybulski.