Dzieci z Gdańska wiedzą

5 listopada w Szkole Podstawowej nr 6 odbyło się podsumowanie  VI edycji Gdańskiego Dnia Przedszkolaka. Celem tegorocznego projektu było zaproszenie dzieci do dialogu i wzmocnienie słyszalności ich głosu w społeczeństwie dorosłych. W efekcie powstały prace plastyczne oraz film. Zarówno film, jak i prace plastyczne zostały zaprezentowane nie tylko na wydarzeniu w SP nr 6, ale też podczas uroczystości z okazji Dnia Edukacji, która odbyła się w Dworze Artusa.  Gratulujemy dzieciom wiedzy oraz łatwości z jaką wyrażają swoje myśli w dziecięcej filozofii.
Poniżej zamieszczamy link do artykułu oraz powstałego filmu.