Dzień Tumbo

21 listopada obchodziliśmy w naszej szkole „Dzień Tumbo”. W tym dniu w symboliczny sposób solidaryzowaliśmy się z dziećmi i młodzieżą w żałobie. We wszystkich klasach odbyły się lekcje edukacyjne na temat osieroconych dzieci.

Tego dnia przyszliśmy do szkoły na pomarańczowo lub z emblematem Słonika Tumbo, na znak jedności z potrzebami osób, które straciły bliską osobę. Przez cały dzień, na przerwach lekcyjnych odbywała się kwesta charytatywna do puszki Fundacji Hospicyjnej, z przeznaczeniem na pomoc materialną i psychologiczną dla Osieroconych Dzieci. Dziękujemy wszystkim, którzy podzielili się z potrzebującymi naszego wsparcia i pomocy.