Egzamin gimnazjalny

W dniach 18 – 20 kwietnia nasi trzecioklasiści stanęli przed swoim pierwszym, poważnym sprawdzianem – egzaminem gimnazjalnym. W środę zmierzyli się z historią, wos-em i językiem polskim. We czwartek przyszedł czas na przedmioty przyrodnicze: fizykę, chemię, geografię, biologię i matematykę. W piątek natomiast sprawdzali swoją wiedzę z języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Mamy nadzieję, że 3 lata nauki nie „poszły w las” i wszyscy nasi uczniowie osiągną wynik, który pozwoli im dostać się do wymarzonej szkoły średniej.