Gdańska Parada Niepodległości

Biało-czerwono, uroczyście i jak co roku pięknie na Gdańskiej Paradzie Niepodległości. Pani dyrektor wraz z panią wicedyrektor w otoczeniu uczniów i rodziców naszej szkoły wzięły udział w uroczystej paradzie 11 listopada. Serdeczne podziękowanie składamy rodzicom i uczniom za patriotyczną postawę i godne zamanifestowanie przynależności do SP 89 w Gdańsku.