Inauguracja Polskiej Akademii Dzieci

Uczniowie klas czwartych uczestniczyli dzisiaj w inauguracji roku akademickiego Polskiej Akademii Dzieci na AWFiS w Gdańsku. Przez cały rok szkolny raz w miesiącu będą brali udział w wykładach prowadzonych przez „Dużego” oraz „Małego” wykładowcę. Dzisiaj pan profesor wygłosił wykładu na temat szkodliwości cukru, natomiast uczeń opowiadał o awarii elektrowni w Czarnobylu.