Juniorzy dla Seniorów

Serdecznie zapraszamy, szczególnie mieszkańców naszego osiedla zainteresowanych warsztatami z zakresu obsługi smartfonów. Ponadto na spotkaniu dowiedzieć się będzie można jak korzystać z różnych aplikacji i usług on-line.