Dzień drugi „Kuchennego laboratorium”

Drugi dzień w „Kuchennym laboratorium” spędzili uczniowie z kl. II a, którzy szukali odpowiedzi na pytanie „Czy można chodzić po płynach?” podczas eksperymentowania z cieczą  nienewtonowską. Dzieci samodzielnie przetestowały niezwykłe właściwości tej interesującej mieszaniny, która raz się zachowuje jak ciecz, a raz jak ciało stałe. Oczywiście sprawdziły także, czy można po niej chodzić. Oj, można, można!