Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Już Mikołaj Rej rozumiał, że język jest dla narodu jednym z najważniejszych wyznaczników jego tożsamości. Dlatego obchody święta języka ojczystego powinny być powszechne, wesołe i wzbogacające.

W naszej szkole też obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Klasy 4-7 oraz gimnazjum stanęły do walki z podstępnymi frazeologizmami, od których nasz język aż się roi. Uczniowie poznawali na lekcjach polskiego przysłowia oraz najpopularniejsze stałe związki frazeologiczne. W czasie zabawy na holu odgadywali      i kojarzyli poznane frazeologizmy, czytali teksty z trudnymi zbitkami głosek (dla cudzoziemców nie do wymówienia) oraz w scenkach pantomimicznych przedstawiali wylosowane przysłowia. Klasy bawiły się doskonale, a ich inwencja twórcza i kreatywność były fantastyczne. Mamy nadzieję, że po uczestnictwie w tak pouczających przedsięwzięciach poszerzył zasób słownictwa naszych uczniów.