Lekcje podczas egzaminu gimnazjalnego 19 – 21.04.17r.

W dniach 19-21 kwietnia 2017 roku klasy IIIabg piszą egzamin gimnazjalny. Zbiórka każdego dnia w strojach galowych o godz.8:30. Należy przynieść legitymację i czarny długopis, na sali można mieć małą butelkę wody. Obowiązuje bezwzględny zakaz posiadania telefonów komórkowych .

Klasy Iabc gim, IIab gim:

 – w środę 19.04.2017  wychodzą na zajęcia edukacyjne na UG,

– w czwartek 20.04.17  mają planowe lekcje,

– w piątek 21.04.17  mają dzień wolny od zajęć edukacyjnych.

Klasy 0-III  sp mają w dniach 19-21.04.17 planowe lekcje.

Klasy IV – VI SP – w dniach 20 – 21.04.17r. lekcje odbywają się według stałego planu.

PLAN LEKCJI DLA KLAS IV-VI SPŚRODA 19.04.17

 

L. IVA IVB VA VB VIA VIB
1 MAT 312 REL 301 MUZ 218
2 ANG 301 WF 303 POL311 POL 309 ANG 313 MAT 312
3 MAT 312 ANG 313 POL 311 POL 303 POL 309 MUZ 218
4 HIST 310 MUZ 218 WF 311 MAT 312 POL 309 ANG 313
5 MUZ 218 POL 309 REL 301 HIST 310 MAT 312 POL 311
6 REL 301 MUZ 218 HIST 310

Stołówka jest czynna  i serwuje obiady jak zwykle.

Na piątek 21.04.17 klasy I i II gimnazjum muszą  się zapisać na obiad.