Regulaminie jednorazowego stypendium Prezydenta Miasta Gdańska dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od dnia 25.05.2018 roku Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz koniecznością dokonania zmian w Regulaminie jednorazowego stypendium Prezydenta Miasta Gdańska dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz maturzystów osiągających najwyższy wynik z egzaminu maturalnego, w załączeniu przesyłamy Uchwałę nr LIII/1549/18 z dnia 24 maja 2018 r.

Uchwała jest dostępna na stronie bip.gdansk.pl/prawo-lokalne

http://bip.gdansk.pl/prawo-lokalne?posiedzenie=&numer=&rok=2018&tytul=&Typ=R&Rok=&data=&Start=0