Salka rekreacyjna zachwyca wyglądem

Od dziś uczniowie klas młodszych mają możliwość odpoczywać w salce rekreacyjnej, która powstała dzięki staraniom dyrekcji szkoły. Fantastyczne obrazy na ścianach nowego pomieszczenia zawdzięczamy naszej nauczycielce plastyki p. Hannie Dzieciniak.

W tym miejscu będą odbywać się również zajęcia socjoterapeutyczne, w czasie których dzieci będą rozładowywać złe emocje i napięcie.