Święto Komisji Edukacji Narodowej

14 października to Święto Edukacji Narodowej.  Już dziś w naszej szkole odbył się uroczysty apel z tej okazji. Pani Dyrektor podkreśliła powagę tego dnia i podziękowała nauczycielom oraz wszystkim pracownikom szkoły za sumienną i wzorową pracę. Ponadto  nauczyciele i pracownicy obsługi naszej placówki otrzymali nagrody: Prezydenta Miasta Gdańska – p. dyrektor U. Nazarko i H. Dzieciniak, Medale Komisji Edukacji Narodowej –  M. Dworniczak, A. Gronau – Korzeniowska, H. Gulczyńska,
I. Karpiczenko,  Złoty Medal za długoletnią Służbę – M. Borkowska oraz Nagrody Dyrektora Szkoły – nauczyciele: E. Błońska, M. Dworniczak, A. Gronau – Korzeniowska, M. Grycendler, H. Gulczyńska, B.Kapuścińska, I. Karpiczenko, K. Kolator, M. Kulka, A. Panuś, A. Szeremeta i L. Tarasow, pracownicy szkoły: A. Deptuła – Brylowska, B. Maternowska, W. Semeniuk, E. Skorutowska. Apel uświetnił  humorystyczny występ przygotowany przez uczniów klasy III AG oraz konkurs wiedzy o naszej szkole przygotowany przez samorząd uczniowski szkoły podstawowej.