Tadeusz Mazowiecki Honorowym Obywatelem Gdańska

23 kwietnia 2009 roku na mocy Uchwały Nr XXXV/978/09 Rady Miasta Gdańska, Tadeuszowi Mazowieckiemu nadano tytuł Honorowego Obywatela Miasta Gdańska.

Uchwała Rady MIejskiej o nadaniu Honorowego Obywatelstwa Gdańska Tadeuszowi Mazowieckiemu (skan pdf)