Uroczyste pasowanie na ucznia

Od 1 września tworzą, wraz z dziećmi ze starszych klas, wielką szkolna rodzinę. Wiedzą już, że w rodzinie każdy obok praw ma także obowiązki, które powinien solidnie wypełnić. Rozpoczęcie nauki w szkole jest ważnym momentem życia każdego dziecka. Z niecierpliwością czeka ono każdego dnia na spotkanie ze szkołą, z nowymi wiadomościami, przygodami. Czeka na dzień, w którym stanie się prawdziwym uczniem i poprzez pasowanie zostanie włączone do społeczności szkolnej. 25 października nasi najmłodsi złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły i zostali pasowani na uczniów.