Wilno w Gdańsku i w naszej szkole

We wrześniu 2108 roku po raz piętnasty Wilno zawitało do Gdańska. W dniach 7-9 września br. odbyła się tegoroczna edycja Festiwalu Wilno w Gdańsku. Podczas inauguracji tego wydarzenia w piątek 7 września prezydentowi Miasta Gdańska i Merowi Wilna zostały wręczone makiety Katedry oliwskiej i wileńskiej wykonane przez grupę uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 89 w Gdańsku i Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie. Uczniowie przez dwa dni w murach naszej szkoły przygotowywali swoje budowle. W trakcie prac odwiedził młodzież wiceprezydent Miasta Gdańska Piotr Kowalczuk. W tym samym dniu w godzinach wieczornych, w harcerskiej bazie obozowej Morena odbyło się spotkanie pt. Trzynastackie Nutki – ognisko poświęcone hm. Józefowi Grzesiakowi, byłemu komendantowi Chorągwi Wileńskiej i Gdańskiej, i byłemu Komendantowi Hufca Gdańsk Śródmieście – hm. Tadeuszowi Polakowi. Na tę uroczystość oprócz dostojnych gości zaproszeni zostali również uczniowie naszej szkoły i młodzi goście z Wilna. Piosenkom i gawędom przy ognisku przysłuchiwała się Mer Wilna, która była zauroczona panującą tam atmosferą.

To było niezapomniane spotkanie z historią, nauka patriotyzmu i przyjaźni między Polakami i Litwinami.

zdjęcia dzięki uprzejmości p. Małgorzaty Pióro.