Wspaniałe pamiątki z okazji jubileuszu

Jubileusz 45 – lecia naszej szkoły stał się okazją do przekazania szkole przez synów naszego patrona – panów Adama i Wojciecha Mazowieckich wspaniałych pamiątek po Tadeuszu Mazowieckim. Są to:

1. Honorowa Nagroda Stowarzyszenia Szarych Szeregów im. Stanisława Broniewskiego „Orszy” wręczona Tadeuszowi Mazowieckiego w dniu 20 kwietnia 2012 roku. Nagroda Honorowa Stowarzyszenia Szarych Szeregów im. Stanisława Broniewskiego „Orszy” została ustanowiona w 2002 roku dla uhonorowania zasług szczególnie wyróżniających się osób, które przyczyniły się do powstania Wolnej i Niepodległej Polski, działających w myśl zasad Szarych Szeregów takich, jak: patriotyzm, braterstwo i służba Ojczyźnie. Ma również przypominać o roli, jaką w czasie wojny odegrała elita młodzieży polskiej skupiona w Szarych Szeregach i stanowić wzór dla współczesnej młodzieży. Nagrodą jest statua wykonana z mosiądzu z orłem i znakiem Polski Walczącej oraz napisem Nagroda Szarych Szeregów im. Naczelnika Stanisława Broniewskiego „Orszy”. Wyryto na niej także fragment wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego: „Błogosławieni Ci, którym za mała była trwoga dla serc i dla rąk”.

2. Order Ecce Homo przyznany Tadeuszowi Mazowieckiemu w roku 2002.  Order Ecce Homo został ustanowiony 1 września 1997 i jest przeznaczony dla osób, które wbrew wszelkim przeciwnościom, poprzez konsekwentną działalność dają świadectwo bezinteresownej miłości bliźniego. Odznaczenie przyznawane jest po to, by docenić wszystkich tych, którzy działają na rzecz innych. Otrzymują je osoby nieskazitelne, uczulone na krzywdę i dające świadectwo wielkiej miłości drugiego człowieka. Projektantami Orderu Ecce Homo są Roman Pawlas i Dariusz Walczak. W dniu 7 czerwca 2017 roku zapadła decyzja o bezterminowym zawieszeniu działalności Kapituły Orderu ze względu na zdekompletowanie pierwotnego składu Kapituły Orderu z prawem jej wznowienia w stosownych okolicznościach. Odznakę orderową stanowi równoramienny krzyż grecki, laskowany o wymiarach 40 × 40 mm. Ramiona krzyża na awersie pokryte są białą emalią. Pośrodku krzyża nałożona jest biała, czteropłatkowa lilia, ułożona tak, że jej płatki znajdują się między ramionami krzyża. Na środku lilii nałożone jest złote serce. Na pionowym ramieniu krzyża znajduje się napis: ECCE (u góry) HOMO (u dołu). Na rewersie u dołu krzyża wybity jest numer egzemplarza. Krzyż zawieszony jest na cieniowanej wstążce orderowej w kolorze błękitnym o szerokości 40 mm. Order nosi się na szyi.

3. Opaska Tadeusza Mazowieckiego, jako specjalnego wysłannika Organizacji Narodów Zjednoczonych do krajów byłej Jugosławii w latach 1992-1995.

Ponadto wicemarszałek senatu pan Bogdan Borusewicz przekazał naszej szkole wspaniałą replikę  Konstytucji 3 Maja z 1791 roku z autografem i życzeniami pana wicemarszałka.