Wypoczynek zimowy

WPŁAT DOKONUJEMY DOPIERO W STYCZNIU PO ZAKWALIFIKOWANIU DZIECKA NA PÓŁKOLONIE!!!

Rozpoczynamy nabór dzieci chętnych do udziału w zajęciach w czasie ferii zimowych. Regulamin, ofertę i kartę zgłoszenia(trzeba wydrukować i wypełnić) znaleźć można poniżej. Kartę zgłoszenia można również otrzymać w sekretariacie szkoły.

Regulamin_wypoczynku_zimowego18.

tabelka_zajęcia

ZGŁOSZENIE DZIECKA NA ZAJĘCIA_półkolonie

Wypełnione zgłoszenie proszę dostarczyć do sekretariatu szkoły.