Regulamin Wojewódzkiego konkursu „Masz Talent?”

Poniżej znajdą Państwo regulamin konkursu w formacie PDF:

Regulamin M A S Z T A L E N T 2018 (VIII)…