„Jestem Lingwistą” – II i III etap wojewódzkiego konkursu dla klas VI

Wojewódzki Konkursu Języka Angielskiego dla klas VI „Jestem Lingwistą” objęty Honorowym Patronatem Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz wydawnictwa Oxford

Informujemy, że II etap konkursu odbędzie się 04.03. 2017 roku (sobota) o godzinie 10.00 na terenie Szkoły Podstawowej nr 89 im. Tadeusza Mazowieckiego (Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 8, ul. Szyprów 3, Gdańsk).

Uczniowie wraz z nauczycielem – opiekunem przychodzą punktualnie na godzinę 9.30 na hol I piętra.

Przebieg konkursu:

 • 9.30 – 9.55 – rejestracja uczestników, wskazanie sal do testu pisemnego
 • 10.00-11.00 – test pisemny – II etap
 • 11.00-11.45 – przerwa na sprawdzenie testu pisemnego
 • 11.45-12.30 – część ustna testu – III etap -finał
 • 12.30-13.00 –ogłoszenie wyników, rozdanie dyplomów dla uczestników konkursu

Uczniowie powinni przynieść legitymacje szkolne.

 • Zadaniem uczniów będzie rozwiązanie 60 minutowego testu sprawdzającego umiejętności w zakresie: gramatyki, słownictwa, słuchania ze zrozumieniem oraz wiedzy o kulturze, historii i geografii krajów anglojęzycznych. Test zostanie sprawdzony na miejscu.10 uczniów z najwyższą punktacją zostanie zakwalifikowanych do ścisłego finału – III etapu. W wypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez większą liczbę uczniów, organizatorzy przeprowadzą dodatkowe eliminacje.
 • III etap przebiega tego samego dnia; uczniowie odpowiadają ustnie na pytania zadane przez komisję konkursową. Pytania będą dotyczyły komunikacji językowej i wiedzy ogólnej o krajach anglojęzycznych. Trzech uczniów, którzy zdobędą najwyższą liczbę punktów otrzyma tytuł laureata konkursu.
 • punkty za poszczególne etapy nie sumują się
 • przewidywany czas zakończenia III etapu – około godziny 13.00
 • dyplomy i nagrody dla laureatów zostaną wręczone dnia 11.05.2017 roku podczas uroczystej Gali Konkursów Wojewódzkich w naszej szkole (godzina i przebieg uroczystości rozdania zostaną podane w kwietniu 2017 roku).
 • Informacje o konkursie znajdują się także na stronie internetowej szkoły: zakładka: Szkoła Podstawowa nr 89 – Informacje ogólne – Konkursy.

Organizatorzy: Zofia Bartosik, Małgorzata Meszczyńska, Katarzyna Kolator