Formularz zgłoszeniowy i regulamin I Wojewódzkiego Konkursu Matematyczno-Geograficznego dla uczniów klas V MATGEO

Poniżej znajduje się link do komunikatu w sprawie konkursów, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i dotychczasowego gimnazjum oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020.

http://www.kuratorium.gda.pl/komunikat-w-sprawie-wykazu-olimpiad-przedmiotowych-przeprowadzanych-z-przedmiotu-lub-przedmiotow-objetych-egzaminem-osmoklasisty-w-roku-szkolnym-20182019/

Szczegółowy regulamin:

MATGEO-2018-19

Formularz zgłoszeniowy do konkursu znajduje się po kliknięciu w poniższy link:

https://tiny.pl/tx7wd