Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego

Poniżej znaleźć można Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego pt. „Z krainy czarów nie wagaruj…” – ilustrujemy wiersze Wandy Chotomskiej.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów, którzy uczęszczają do świetlic szkolnych.

regulamnin konkursu wch