„Szlakiem polskich legend” – VI Wojewódzki Konkurs Wiedzy dla klas III Szkoły Podstawowej

Konkurs kierowany jest do uczniów klas III szkół podstawowych.
Etap szkolny konkursu przeprowadzają nauczyciele danej szkoły.
Trzech najlepszych uczniów przechodzi do etapu wojewódzkiego. Wybrani uczniowie tworzą drużynę, która będzie reprezentować daną szkołę.

Etap wojewódzki konkursu wiedzy „Szlakiem polskich legend” dla uczniów klas III odbędzie się 8 marca 2017 r. o godz. 13.30, w Szkole Podstawowej nr 89 im. Tadeusza Mazowieckiego w Gdańsku, ul. Szyprów 3. Przewidywany czas zakończenia około 15.00.

 • Każdy uczestnik konkursu samodzielnie rozwiązuje test wiedzy. Suma uzyskanych punktów /przez trzech uczestników tworzących drużynę/ jest wynikiem decydującym o zdobytym miejscu przez daną szkołę.
 • Nagroda indywidualna zostanie przyznana uczestnikowi, który zdobędzie największą ilość punktów w samodzielnie rozwiązanym teście.
 • W zależności od ilości zgłoszonych szkół regulamin może ulec zmianie.
 • Wyniki II etapu zostaną zamieszczone na stronie szkoły www.zkpig8.pl 10 III 2017 roku.
 • Finaliści konkursu zostaną powiadomieni o terminie uroczystego wręczenia nagród.

Zakres treści:

 • Wanda Chotomska „Legendy polskie”:
  • „Legenda o Lechu, Czechu i Rusie”;
  • „Legenda o Popielu i Mysiej Wieży”
  • „Legenda o Smoku ze Smoczej Jamy”;
  • Legenda o Warsie i Sawie”;
  • Legenda o Bazyliszku”;
 • Jerzy Samp – „Uczta Stulecia”
  • „Stolemowe dary”
  • „Żaby i kruk”
  • Legenda o poznańskich koziołkach” – ze strony internetowej http://regionwielkopolska.pl/kultura-ludowa/legendy/poznanlegenda-o-koziolkach-z-ratuszowej-wiezy.html
  • „Legenda o Lajkoniku” – załącznik nr 2 w Regulaminie konkursu
6 Wojewódzki Konkurs Wiedzy - 2017 Regulamin.pdf