Regulamin Konkursu Języka Angielskiego „Jestem Lingwistą” dla klas VI – VII

V Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego „Jestem Lingwistą”  dla klas VI – VII objęty Honorowym  Patronatem Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz wydawnictwa Oxford.

Uprzejmie informujemy, że w roku szkolnym 2017/2018 nasza szkoła organizuje  V edycję Wojewódzkiego  Konkursu Języka Angielskiego „Jestem Lingwistą”, który przeznaczony jest dla uczniów klas VI-VII.  Konkurs stanowi dodatkową formę kształcenia języka angielskiego, pobudza zainteresowania uczniów oraz motywuje do samodzielnej pracy nad rozwijaniem i doskonaleniem różnych sprawności językowych. Pomaga także w zdobywaniu wiedzy na temat kultury, historii i geografii  krajów anglojęzycznych.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie szkoły, do których zostały wysłane informacje, jak i pozostałe szkoły województwa pomorskiego.

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA

 • do wzięcia udziału w konkursie zaproszone zostają wybrane przez organizatorów szkoły podstawowe z województwa pomorskiego oraz szkoły zgłaszające się samodzielnie po uzyskaniu informacji o konkursie zamieszczonej na stronie gdańskiego kuratorium
 • konkurs adresowany jest do uczniów klas VI i VII
 • konkurs sprawdza znajomość wiedzy na poziomie pre-intermediate
 • w I etapie konkursu (szkolnym) mogą wziąć udział wszyscy chętni uczniowie klas VI i VII; etap ten przeprowadzają nauczyciele języka angielskiego na terenie swoich szkół w oparciu  o przesłany przez organizatora test
 • Termin ostateczny nadsyłania zgłoszeń do udziału w konkursie upływa dnia 27 listopada 2017r.
 • w dniu 05 grudnia 2017 roku, do godziny 15.00 organizator konkursu prześle pocztą elektroniczną egzemplarz testu eliminacji szkolnych, instrukcję jego przeprowadzenia, klucz odpowiedzi, kartę uczniów zakwalifikowanych do II etapu oraz dalsze  informacje dotyczące konkursu. Nauczyciele odpowiedzialni za przeprowadzenie testu w swoich szkołach, sprawdzają odpowiedzi uczniów.
 • do II etapu może zakwalifikować się 3 uczniów z każdej szkoły z najwyższą punktacją uzyskaną podczas etapu szkolnego ( minimum 60% ogólnej punktacji testu)
 • uczniowie z niższą punktacją nie kwalifikują się do dalszego etapu, ale  nauczyciel powinien  wysłać do organizatora krótką informację o niezakwalifikowaniu się  uczniów z danej szkoły). Termin  nadsyłania nazwisk   uczniów zakwalifikowanych do II etapu oraz  informację o niezakwalifikowaniu się  upływa dnia 11  grudnia 2017 r
 1. REGULAMIN KONKURSU
 • konkurs składa się z 3 etapów:

I etap – eliminacje szkolne

II etap – eliminacje międzyszkolne

III etap- finał

 • I etap odbędzie się 12.2017 roku o godzinie 14.00 na terenie poszczególnych szkół. Uczniowie napiszą test zawierający zadania gramatyczno-leksykalne oraz czytania ze zrozumieniem. Czas rozwiązywania zadań wynosi 60 minut.
 • II etap odbędzie się 03. 2018 roku (sobota) o godzinie 10.00 na terenie Szkoły Podstawowej nr 89 (termin może ulec zmianie, o czym poinformujemy w lutym)

Zadaniem uczniów będzie rozwiązanie 60 minutowego testu sprawdzającego umiejętności w zakresie:  gramatyki, słownictwa, słuchania ze zrozumieniem oraz wiedzy o kulturze, historii i geografii krajów anglojęzycznych. Test zostanie sprawdzony na miejscu.10  uczniów z najwyższą punktacją zostanie zakwalifikowanych do ścisłego finału – III etapu. W wypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez większą liczbę uczniów, organizatorzy przeprowadzą dodatkowe eliminacje.

 • III etap przebiega tego samego dnia; uczniowie odpowiadają pisemnie na pytania zadane przez komisję konkursową. Pytania  będą dotyczyły komunikacji językowej i wiedzy ogólnej o krajach anglojęzycznych. Trzech uczniów, którzy zdobędą najwyższą liczbę punktów otrzyma tytuł laureata konkursu.
 • punkty za poszczególne etapy nie sumują się
 • przewidywany czas zakończenia III etapu-około godziny 13.00
 • dyplomy i nagrody dla laureatów zostaną wręczone w maju 2018 roku podczas uroczystej Gali Konkursów Wojewódzkich w naszej szkole ( data i przebieg uroczystości rozdania  zostaną podane w kwietniu 2017 roku).

Zgłoszenie szkoły do konkursu  na dołączonej karcie poniżej (można ją skopiować i wypełnić elektronicznie) należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: szkola@sp89.pl lub zobar@op.pl lub wysłać faxem na numer: 585579822 ( Szkoła Podstawowa Nr 89 im. Tadeusza Mazowieckiego,
ul. Szyprów 3).

 Prosimy o czytelne wypełnianie zgłoszeń i przesłanie na jedną wybraną z podanych wyżej możliwości.

Informacje o konkursie znajdują się także na stronie internetowej szkoły: Szkoła Podstawowa nr 89 – Konkursy.

Organizatorzy:

                                                                                   Zofia Bartosik
Małgorzata Meszczyńska
Katarzyna Kolator

KARTA ZGŁOSZENIA SZKOŁY DO WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS VI „JESTEM LINGWISTĄ”(edycja 2017/2018 – etap I)

 

 1. NAZWA (NUMER SZKOŁY):______________________________________

 

________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________

 1. ADRES SZKOŁY/ NUMER TELEFONU/ADRES E- MAIL

 

___________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________

 1. IMIĘ , NAZWISKO, TELEFON KONTAKTOWY i E-MAIL

NAUCZYCIELA ODPOWIEDZIALNEGO ZA PRZEPROWADZENIE KONKURSU

 

__________________________________________________________________

 

 

___________________________________________________________________

4.ADRES E-MAIL, NA KTÓRY NALEŻY PRZESŁAĆ TEST DO ETAPU SZKOLNEGO

 

 

 

                                                                                                   ______________________

                                                                                      Miejscowość, data