Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego i Niemieckiego dla klas drugich gimnazjum „English&Deutsch”

Uprzejmie informujemy, że czekamy na zgłoszenia do Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego i Niemieckiego dla klas drugich gimnazjum „English&Deutsch”.

Konkurs stanowi dodatkową formę kształcenia języka angielskiego i niemieckiego, rozwija zainteresowania uczniów oraz  motywuje do samodzielnego doskonalenia sprawności językowych.

Pomaga także w zdobywaniu wiedzy o krajach anglo- i niemieckojęzycznych.

Regulamin konkursu:

Konkurs odbywa się w trzech etapach.

  • I etap – szkoła we własnym zakresie typuje dwóch reprezentantów i podaje  pocztą elektroniczną nazwiska uczestników do 7 kwietnia na adres: szkola@zkpig8.pl – karta zgłoszenia szkoły zamieszczona poniżej. Ilość miejsc ograniczona (10 szkół) – decyduje kolejność zgłoszeń.
  • II i III etap odbędzie się w kwietniu w ZKPiG nr 8 – 28 kwietnia o godz 14.

W II etapie uczniowie będą rozwiązywać test z języka angielskiego i niemieckiego, sprawdzający umiejętności w zakresie: gramatyki, słownictwa i wiedzy o krajach anglo- i niemieckojęzycznych. Następnie wyniki uczniów z poszczególnych  szkół zostaną dodane  i złożą się na  ogólny wynik szkoły – sumę testów obojga uczniów.

10 gimnazjów, które uzyska najwyższą punktację przechodzi do etapu trzeciego.

W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez kilka szkół zostanie przeprowadzona dogrywka.

W III etapie reprezentanci poszczególnych szkół odpowiadają na pytania komisji w parach  – ustnie lub pisemnie –  na forum. Pytania będą dotyczyć gramatyki, słownictwa i wiedzy o krajach anglo- i niemieckojęzycznych.

W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez kilka szkół zostanie przeprowadzona dogrywka.

Uroczyste rozdanie nagród i dyplomów odbędzie się w maju.

Zgłoszenie szkoły do konkursu na dołączonej karcie poniżej należy przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy szkoły: szkola@zkpig8.pl

 

KARTA ZGŁOSZENIA SZKOŁY DO WOJEWÓDZKIEGO

KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS II GIMNAZJUM

„ENGLISH & DEUTSCH”

 

  1. NAZWA (NUMER SZKOŁY):

___________________________________________________

____________________________________________________

  1. ADRES SZKOŁY/ NUMER TELEFONU/ADRES E- MAIL

_________________________________________________________

_________________________________________________________

  1. IMIĘ , NAZWISKO, TELEFON KONTAKTOWY i E-MAIL

NAUCZYCIELA ODPOWIEDZIALNEGO ZA PRZEPROWADZENIE KONKURSU

__________________________________________________________

__________________________________________________________

______________________
Miejscowość, data