Wojewódzki Konkurs o Unii i Krajach Unii Europejskiej z elementami jęz. angielskiego dla klas III SP

Regulamin konkursu pod patronatem Pomorskiego Kuratora Oświaty:

 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 89 im. Tadeusza Mazowieckiego w Gdańsku
 2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas III szkoły podstawowej z województwa pomorskiego.
 3. Cele konkursu:
  – promocja wiedzy o krajach Unii Europejskiej kształtowanie umiejętności poszukiwania informacji na temat krajów należących do UE; ·kształtowanie proeuropejskich postaw;
  – promowanie wśród uczniów znajomości języka angielskiego;
  – pogłębianie wiedzy związanej z krajami angielskiego obszaru językowego; ·uwrażliwienie na różnice w kulturze, kształtowanie w uczniach pozytywnych postaw tolerancji i otwartości na inne narody.
 4. Konkurs odbędzie się we wtorek 9 maja 2017 roku w Szkole Podstawowej nr 89 w Gdańsku. Początek godz. 13:00, przewidywany czas zakończenia około godz. 14:30.
 5. Udział w konkursie biorą trzyosobowe zespoły uczniów klas III szkoły podstawowej (reprezentanci danej szkoły).
 6. Czas trwania konkursu – 45 minut (test).
 7. Zgłoszenia chętnych zespołów wraz z opiekunami prosimy przesyłać drogą mailową na adres: szkola@zkpig8.pl telefonicznie (fax): 58 557 98 22 (sekretariat szkoły)
 8. Przystępując do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133 poz. 883 z 1997)/
  ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY DO 28 KWIETNIA 2017 ROKU
 9. Konkurs składa się z dwóch etapów:
 • ETAP SZKOLNY – wyłonienie trzyosobowej drużyny reprezentującej szkołę w drugim etapie
 • ETAP WOJEWÓDZKI – przeprowadzony on będzie w formie testu, który każdy uczestnik rozwiązuje indywidualnie, a punkty są sumowane dla danej drużyny. W trakcie trwania testu uczestnicy będą mogli 1 raz skorzystać z udostępnionych przez organizatora publikacji oraz zasobów Internetu.
  10. Zakres wiedzy i umiejętności:

Przygotowania do konkursu powinny być oparte przede wszystkim na ciekawości świata, wiedzy zdobytej w szkole, poprzez obserwacje czy z aktualnych wydarzeń. Od uczestników konkursu wymagana będzie wiedza z zakresu treści zawartych w podstawie programowej dla klas I – III szkoły podstawowej z języka angielskiego wraz z tematami odnoszącymi się do krajów angielskiego obszaru językowego oraz krajów UE. Wiedza o krajach UE obejmuje podstawowe informacje, np.: nazwy krajów i ich stolic, sławni ludzie, znane miejsca, rozpoznawanie flag, słynne budowle, muzyka, znane baśnie, legendy itp… Pytania konkursowe będą przygotowane przez nauczycieli języka angielskiego i edukacji wczesnoszkolnej.Polecamy stronę internetową: www.europa.eu (zakładka „Kącik dla nauczycieli”, „Odkryjemy Europę”, „Europa w pigułce”, „Kącik dla dzieci”, „Gry i quizy o UE”)

11. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie jury.

 1. Wyniki II etapu będą ogłoszone na stronie szkoły: www.zkpig8.pl w zakładce „Konkursy wojewódzkie organizowane przez szkołę” 10 maja 2017 roku.
 2. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie organizatora 11 maja 2017 roku. (godzina rozpoczęcia uroczystości będzie podana wraz z ogłoszeniem wyników)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY I ŻYCZYMY DOBREJ ZABAWY!

Marzena Krygier – nauczyciel ed. wczesnoszkolnej
Alicja Panuś – nauczyciel ed. wczesnoszkolnej
Zofia Bartosik – nauczyciel języka angielskiego
Joanna Smentek – nauczyciel ed. wczesnoszkolnej
Aleksandra Szeremeta – nauczyciel ed. wczesnoszkolnej

Na prośbę wielu uczestników konkursu z poprzednich lat przesyłamy Państwu orientacyjne pytania konkursowe. Oczywiście test konkursowy zawiera zadania zamknięte (test wyboru gdzie tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa) i zadania otwarte. Pytania mogą dotyczyć także umiejętności rozpoznawania flag oraz charakterystycznych dla danego kraju budowli.

Przykładowe pytania na konkurs wiedzy o krajach Unii Europejskiej:

 1. Jak wygląda flaga Unii Europejskiej?
 2. Jaki tytuł nosi hymn UE? („Oda do radości” L. Von Bethoveena”)
 3. Jaki kolor ma paszport Unii Europejskiej? (bordo)
 4. Jak nazywa się waluta Unii Europejskiej ?
 5. Ile państw należy do UE? (28)
 6. Jak nazywa się państwo i jego stolica, w której znajduje się najwięcej urzędów UE (Belgia, Bruksela)
 7. Czy Polska jest członkiem UE?
 8. Skąd wywodzi się nazwa kontynentu Europa (mitologia)
 9. Kto jest ojcem UE? (Robert Schuman)
 10. Jak zaczyna się hymn naszego państwa?
 11. Co jest godłem naszego państwa i jak nazywa się stolica?
 12. Wymień większe miasta Polski.
 13. Jak nazywa się nasze morze?
 14. Jak nazywają się największe góry w Polsce i ich najwyższy szczyt?
 15. Co oznaczają kolory na mapie: niebieski, zielony, żółty i brąz ?
 16. Jak nazywa się najdłuższa rzeka w Polsce?
 17. Kto to był Mikołaj Kopernik?
 18. Co wydobywa się na Śląsku?
 19. Co Polacy uprawiają i hodują?
 20. Stolicą jakiego państwa jest Amsterdam? (Holandia)
 21. Z czego słynie Holandia (rowery, uprawa tulipanów, wiatraki)
 22. Z czego słynie Irlandia? (z uprawy zbóż i hodowli owiec)
 23. Jak nazywa się stolica Francji?
 24. Jak nazywa się najwyższa wieża w Paryżu?
 25. Z czego słynie Francja? (z uprawy winogron, z pokazów mody)
 26. Jaki słynny obraz znajduje się w muzeum w Louvres? (Mona Lissa, namalował Leonardo da Vinci)
 27. Z czym we Francji kojarzy ci się liczba 365? (ilość gatunków sera)
 28. Jakie góry ciągną się we Francji po Austrię? (Alpy)
 29. Jak nazywa się kraj lasów i jezior (Finlandia)
 30. Co jest stolicą tego państwa? (Helisinki)
 31. Jak nazywa się kraina Finlandii, z której wywodzi się Święty Mikołaj? (Laponia)
 32. Jak nazywa się stolica Danii? (Kopenhaga)
 33. Jaki pomnik znajduje się w tym kraju i na czyją cześć go wybudowano? (syrenka na cześć J. Christiana Anderssena)
 34. Jakie znasz baśnie napisane przez Anderssena? („Brzydkie kaczątko”, „Dzielny ołowiany żołnierz” ..itp.)
 35. Jak nazywa się stolica Niemiec? (Berlin)
 36. Z czego słyną Niemcy? (z dokładności i czystości)
 37. Jaka rzeka jest granicą między Niemcami a Polską? (Odra)
 38. Co jest stolicą Austrii? (Wiedeń)
 39. Z czego słynie Wiedeń? (z walca)
 40. Kto tworzył słynne walce wiedeńskie? (Strauss)
 41. Co jest stolicą Grecji? (Ateny)
 42. Z czego zasłynęła Grecja? (z igrzysk olimpijskich)
 43. Która piosenkarka grecka mieszka w Polsce? (Eleni)
 44. Z czego jeszcze słynie Grecja? (uprawa oliwek, mandarynek)
 45. Co jest stolicą Włoch? (Rzym)
 46. Jakie góry ciągną się wzdłuż Włoch (Alpy)
 47. Jak nazywa się państwo we Włoszech, w którym mieszka nasz rodak Jan Paweł II ? (Watykan)
 48. Co przypomina ci kształt Włoch na mapie? (but)
 49. Z czego słynie kuchnia włoska (pizza, spagetthi)
 50. Co jest stolicą Hiszpanii? (Madryt)
 51. Co oznacza hiszpańska nazwa corrida? (walka z bykiem)
 52. Jak nazywa się popularny hiszpański taniec? (Flamenco)
 53. Z czego słynie kuchnia hiszpańska? (owoce morza, ciasta bakaliowe, wieprzowina z morelami podawana na Boże Narodzenie)

KARTA ZGŁOSZENIA
IV WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY O UNII
I KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ
z elementami języka angielskiego
dla uczniów klas III szkoły podstawowej

 

Nazwiska i imiona uczniów

 

1………………………………………………………..

2………………………………………………………..

3……………………………………………………….

 

Nazwiska i imiona nauczycieli/opiekunów przygotowujących uczniów

 

1……………………………………………………….

2……………………………………………………….

3……………………………………………………….

Telefon kontaktowy lub email nauczycieli uczniów  
Nazwa i adres szkoły  

 

Telefon do szkoły, email