Laureaci konkursu „Bęc jabłkiem w głowę”!

Dobiegła końca XVII edycja Interdyscyplinarnego Konkursu Przyrodniczego „Bęc jabłkiem w głowę”. W gronie laureatów są aż dwa zespoły uczniów naszej szkoły:

  1. Rafał Anzel, Mateusz Kędzia, Hubert Sołtyszewski – temat projektu konkursowego „Dlaczego rzeka nie płynie prosto?”
  2. Paulina Deptuła, Sławomir Frankowski, Agnieszka Zawadzka – temat projektu konkursowego „Ekspansja życia, czyli sposoby rozmnażania roślin”

Laureatom serdecznie gratulujemy!