Jak pomagam zwierzakom? – konkurs plastyczny

31 maja odbyło się w naszej świetlicy podsumowanie konkursu plastycznego „Jak pomagam zwierzakom”.
Konkurs skierowany był do uczniów kl.I-III.
Dzieci spisały się na medal i wykonały samodzielnie, piękne prace plastyczne. Nagrodzone osoby otrzymały dyplomy i nagrody, a wszystkie prace zostały zaprezentowane na wystawie.