Konkurs plastyczny „Polska widziana oczami dziecka”

22 listopada 2018r. odbyło się w naszej świetlicy podsumowanie konkursu plastycznego „Polska widziana oczami dziecka”. Konkurs skierowany był do uczniów kl.I-IV. Celem konkursu było promowanie wśród dzieci idei patriotyzmu oraz kształtowanie poczucia świadomości narodowej i szacunku wobec własnego państwa. Dzieci spisały się na medal i wykonały samodzielnie, piękne prace plastyczne.

Nagrodzone osoby otrzymały dyplomy i nagrody, a wszystkie prace zostały zaprezentowane na wystawie.