Konkurs plastyczny „Tadeusz Mazowiecki nasz patron”

07 maja 2019r. odbyło się w naszej świetlicy podsumowanie konkursu plastycznego „Tadeusz Mazowiecki nasz patron”. Konkurs skierowany był do uczniów ze świetlicy szkolnej. Celem konkursu było ukazanie sylwetki Patrona Szkoły Tadeusza Mazowieckiego i pogłębianie wśród dzieci wiedzy o życiu, działalności, twórczości i osobowości Tadeusza Mazowieckiego.

Dzieci wykonały samodzielnie, piękne prace plastyczne. Nagrodzone osoby otrzymały dyplomy i nagrody, a wszystkie prace zostały zaprezentowane na wystawie.