Świetlicowy Konkurs Recytatorski

Dnia 24.04.2018 roku. w świetlicy szkolnej odbył się konkurs recytatorski pt. „Z krainy czarów nie wagaruj…” wierszy Wandy Chotomskiej. Celem konkursu było ukazanie piękna języka ojczystego, popularyzacja twórczości Wandy Chotomskiej wśród dzieci, rozwijanie umiejętności językowych, wyobraźni i wrażliwości dzieci, rozwijanie zdolności recytatorskich, uczenie rywalizacji  w przyjemnej atmosferze, przezwyciężenie onieśmielenia u dzieci. Do konkursu przystąpiło 11 uczniów z klas 0 – III. Występy uczestników były oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: I grupa – klasy O – I, II grupa – klasy II – III. Poziom występów był bardzo wysoki. Wszystkie dzieci otrzymały dyplomy i nagrody. Uczestnikom gorąco gratulujemy i zachęcamy do codziennego czytania książek.