Świetlicowy Mam Talent

21 marca w naszej świetlicy scena i mikrofon należała do dzieci. Śpiew, pokazy taneczne, recytacja, sztuczki z piłkami a nawet pokaz mima. Takie zdolne dzieci mamy!