Skip to content

Uwaga! Strona zawiera treści archiwalne do grudnia 2019

Nasz nowy adres: sp89.edu.gdansk.pl

 

Stołówka / intendent

Informacje Intendenta

Opłaty w styczniu

 • Obiady: 9 x 4,00 zł = 36,00 zł
 • Osoby korzystające z dofinansowania z budżetu gminy – 4,50 zł (do każdego obiadu opiekunowie dopłacają 0,50 zł).

Informacje o żywieniu w oddziałach przedszkolnych

Od   1/10/18r. w naszej stołówce przygotowywane są dla Państwa dzieci śniadania i podwieczorki. Koszt posiłku wynosi 2,30 zł. Odpis za śniadanie i podwieczorek uwzględniany będzie następnego dnia po zgłoszeniu, podobnie jak odpis za obiady.
Od dnia 1/XII/19r. opłatę  proszę wpłacać  podobnie jak za obiady na indywidualne konto bankowe, które wychowawcy klas przekazali Państwu na zebraniach klasowych.

PROSZĘ ZWRACAĆ UWAGĘ NA ILOŚĆ DNI ŻYWIENIOWYCH, PONIEWAŻ W NIEKTÓRYCH MIESIĄCACH RÓŻNI SIĘ ONA OD RESZTY SZKOŁY

Osoby płacące jednocześnie za obiady i śniadania (bez odpisów indywidualnych)  płacą kwotę :

Obiady: 21 dni x 4,00 = 84,00 zł
Śniadania: 21
dni x 2,30 = 48,30 zł
                        RAZEM              132,30 zł           

W przypadku gdy dziecko je tylko obiady (bez odpisów indywidualnych) proszę  wpłacić kwotę  :    84,00 zł  
z zaznaczeniem imienia i nazwiska ucznia, klasy i miesiąca za jaki jest wpłata.

Godziny posiłków

 • śniadanie –  godz:  8.45
 • obiad – duże przerwy o 11:30 i 12:35 (klasy 0 – III godz. 12.00)
 • podwieczorek –  godz: 14.30  w stołówce szkolnej
 1. RODZICE dzieci z grup przedszkolnych – robiąc przelew proszę pamiętać o opłacie za śniadania.
 2. Do OSÓB, KTÓRE MIAŁY ODPISY – każdego, ostatniego dnia miesiąca intendent będzie przesyłał e-maila z informacją o kwocie jaką należy zapłacić w następnym miesiącu rozliczeniowym.
 3. Wpłaty wyłącznie przelewem na konto szkoły. Nie ma wpłat gotówkowych.
  Nr konta: 92 1240 1268 1111 0010 3847 8830
 4. Płatności proszę wykonywać terminowo – tak, by do 10 dnia każdego miesiąca wpłata była już na koncie
  SP nr 89 w Gdańsku, W BIEŻĄCYM OKRESIE ROZLICZENIOWYM (tzn. za miesiąc październik płacimy w październiku a nie we wrześniu lub listopadzie).
 5. W opisie przelewu trzeba zaznaczyć imię i nazwisko dziecka, klasę do której chodzi oraz za jaki miesiąc jest dokonywany dany przelew,
  np: Jan Kowalski, kl. IIIa Szkoły Podstawowej, opłata za obiady – styczeń 2019r.
 6. Odpis za śniadanie i podwieczorek uwzględniany będzie następnego dnia po zgłoszeniu.
 7. O rezygnacji dziecka z obiadów należy poinformować pod koniec miesiąca rozliczeniowego na podstawie pisemnej rezygnacji.

PROSZĘ O TERMINOWE WPŁATY,  PONIEWAŻ   SYSTEM KSIĘGOWANIA NALICZA ODSETKI