Nowy adres strony internetowej szkoły: sp89.edu.gdansk.pl

http://sp89.edu.gdansk.pl