Rekrutacja uzupełniająca do projektu Zdolni z Pomorza

Komunikat o rekrutacji uzupełniającej z przedmiotów: biologia-chemia –kompetencje społeczne w ramach projektu „ Zdolni z Pomorza-Gdańsk „ na rok szkolny 2019-2020. Informacje poniżej:

http://ppp4.edu.gdansk.pl/pl/art/rekrutacja-uzupelniajaca-do-projektu-zdolni-z-pomorza-z-przedmiotow-biologia-chemia-kompetencje-spoleczne.13891.html?fbclid=IwAR1uBGocTnrzTKB06GVNwHBGylShX08piS9xFn-fvHGBygMpHYik7shwSqs