Formularz zgłoszeniowy i regulamin I Wojewódzkiego Konkursu Matematyczno-Geograficznego dla uczniów klas V MATGEO

Szczegółowy regulamin:

MATGEO-Regulamin

Formularz zgłoszeniowy do konkursu znajduje się po kliknięciu w poniższy link:

https://tiny.pl/tx7wd