Stołówka / intendent

Informacje Intendenta

Od dnia 2/10/17r. wprowadzono zmianę dotyczącą odpisów obiadowych.
Odwołanie obiadu  można zgłaszać do godz: 9:30 danego dnia roboczego e-mailem na adres intendent.sp89@gmail.com, a odpis będzie uwzględniony od dnia następnego, w wyjątkowych sytuacjach telefonicznie 58 557 98 22 (w przypadku problemu z połączeniem telefonicznym z intendentem proszę zostawić wiadomość o nieobecności dziecka u pani sekretarki) lub osobiście

Opłaty w czerwcu

W naszej stołówce szkolnej są przygotowywane dla dzieci z oddziałów przedszkolnych śniadania i podwieczorki.

 • Obiady: 49,40 zł (13 dni x 3,80 zł),
 • Śniadania: 28,60 (13 dni x 2,20 zł)
 • Osoby płacące jednocześnie za obiady i śniadania (bez  żadnych odpisów) dokonują jednego przelewu na kwotę: 13 dni x 6,00 zł = 78 zł
 • Osoby korzystające z dofinansowania z budżetu gminy – 3,90 zł

Odpisy za wycieczki szkolne i indywidualne odpisy za nieobecności w miesiącu VI/18r. będą rozliczane na przełomie miesiąca czerwiec-lipiec 2018r. poprzez zwrot nadpłaconej kwoty na konto rodzica  lub opiekuna prawnego.

Godziny posiłków

 • śniadanie –  godz:  8.30
 • obiad – duże przerwy o 11:30 i 12:35 (klasy 0 – III godz. 12.00)
 • podwieczorek –  godz: 14.30  w stołówce szkolnej
 1. RODZICE dzieci z grup przedszkolnych – robiąc przelew proszę pamiętać o opłacie za śniadania.
 2. Do OSÓB, KTÓRE MIAŁY ODPISY – każdego, ostatniego dnia miesiąca intendent będzie przesyłał e-maila z informacją o kwocie jaką należy zapłacić w następnym miesiącu rozliczeniowym.
 3. Wpłaty wyłącznie przelewem na konto szkoły. Nie ma wpłat gotówkowych.
  Nr konta: 92 1240 1268 1111 0010 3847 8830
 4. Płatności proszę wykonywać terminowo – tak, by do 10 dnia każdego miesiąca wpłata była już na koncie
  SP nr 89 w Gdańsku, W BIEŻĄCYM OKRESIE ROZLICZENIOWYM (tzn. za miesiąc październik płacimy w październiku a nie we wrześniu lub listopadzie).
 5. W opisie przelewu trzeba zaznaczyć imię i nazwisko dziecka, klasę do której chodzi oraz za jaki miesiąc jest dokonywany dany przelew,
  np: Jan Kowalski, kl. IIIa Szkoły Podstawowej, opłata za obiady – kwiecień 2017r.
 6. Odpis za śniadanie i podwieczorek uwzględniany będzie następnego dnia po zgłoszeniu.
 7. O rezygnacji dziecka z obiadów należy poinformować pod koniec miesiąca rozliczeniowego na podstawie pisemnej rezygnacji.

PROSZĘ O TERMINOWE WPŁATY,  PONIEWAŻ  OD STYCZNIA 2017r. SYSTEM KSIĘGOWANIA NALICZA ODSETKI