Stołówka / intendent

Informacje Intendenta

Proszę o zapisywanie dzieci, które w roku szkolnym 2019/2020 będą korzystać ze stołówki szkolnej u intendenta osobiście, telefonicznie 58 /557-98-22 albo e-mailem intendent.sp89@gmail.com do 4/09/19r, ponieważ pierwszy obiad jest już 5/09/19r.

Na stronie internetowej naszej szkoły www.sp89.pl znajduje się umowa żywieniowa, którą można pobrać i wydrukować.  Taką samą umowę będą mieli nauczyciele na rozpoczęciu roku szkolnego oraz pani intendent. Rodzice muszą zapoznać się z treścią umowy, wypełnić ją i oddać intendentowi w terminie do 13/09/19r.

 Pierwszy obiad – 5/09/19r. /czwartek/
Śniadania i podwieczorki dla dzieci z oddziałów przedszkolnych wydawane będą od października 2019r.

Opłaty we wrześniu

 • Obiady: 18 x 4,00 zł = 72,00 zł
 • Osoby korzystające z dofinansowania z budżetu gminy – 7,20 zł

Godziny posiłków

 • śniadanie –  godz:  8.45
 • obiad – duże przerwy o 11:30 i 12:35 (klasy 0 – III godz. 12.00)
 • podwieczorek –  godz: 14.30  w stołówce szkolnej
 1. RODZICE dzieci z grup przedszkolnych – robiąc przelew proszę pamiętać o opłacie za śniadania.
 2. Do OSÓB, KTÓRE MIAŁY ODPISY – każdego, ostatniego dnia miesiąca intendent będzie przesyłał e-maila z informacją o kwocie jaką należy zapłacić w następnym miesiącu rozliczeniowym.
 3. Wpłaty wyłącznie przelewem na konto szkoły. Nie ma wpłat gotówkowych.
  Nr konta: 92 1240 1268 1111 0010 3847 8830
 4. Płatności proszę wykonywać terminowo – tak, by do 10 dnia każdego miesiąca wpłata była już na koncie
  SP nr 89 w Gdańsku, W BIEŻĄCYM OKRESIE ROZLICZENIOWYM (tzn. za miesiąc październik płacimy w październiku a nie we wrześniu lub listopadzie).
 5. W opisie przelewu trzeba zaznaczyć imię i nazwisko dziecka, klasę do której chodzi oraz za jaki miesiąc jest dokonywany dany przelew,
  np: Jan Kowalski, kl. IIIa Szkoły Podstawowej, opłata za obiady – styczeń 2019r.
 6. Odpis za śniadanie i podwieczorek uwzględniany będzie następnego dnia po zgłoszeniu.
 7. O rezygnacji dziecka z obiadów należy poinformować pod koniec miesiąca rozliczeniowego na podstawie pisemnej rezygnacji.

PROSZĘ O TERMINOWE WPŁATY,  PONIEWAŻ   SYSTEM KSIĘGOWANIA NALICZA ODSETKI