Stołówka / intendent

Informacje Intendenta

Od dnia 2/10/17r. wprowadzono zmianę dotyczącą odpisów obiadowych.
Odwołanie obiadu  można zgłaszać do godz: 9:30 danego dnia roboczego e-mailem na adres intendent.sp89@gmail.com, a odpis będzie uwzględniony od dnia następnego, w wyjątkowych sytuacjach telefonicznie 58 557 98 22 (w przypadku problemu z połączeniem telefonicznym z intendentem proszę zostawić wiadomość o nieobecności dziecka u pani sekretarki) lub osobiście

Opłaty w maju

W maju 2019r. jest 20 dni żywieniowych. Jeżeli dziecko nie miało odpisów indywidualnych tylko spowodowane nieobecnością na obiadach podczas strajku (11dni x 3,80 zł = 41,80 zł)
płaci za obiady 34,20 zł.
Proszę kwotę wpłacić na konto szkoły do dnia 10.05.2019r.
Po tym terminie system nalicza ustawowe odsetki, które należy uregulować, aby na koniec roku szkolnego nie było zaległości.
Do rodziców, których dzieci jadły obiady podczas strajku będą wysyłane e-maile z informacją o kwocie jaką należy zapłacić w miesiącu maju 2019r.
Odpisy z wycieczek majowych odliczane będą przy wpłatach za czerwiec 2019r. O wyjściach grupowych informuje intendenta wychowawca klasy.

Osoby płacące jednocześnie za obiady i śniadania (bez odpisów indywidualnych) z uwzględnieniem odpisów za 11 dni strajku płacą kwotę:

 • Śniadania: 19,80zł
 • Obiady: 34,20zł
 • Osoby korzystające z dofinansowania z budżetu gminy – 6,00 zł
 • Osoby płacące jednocześnie za śniadania i obiady dokonują łączną wpłatę w wysokości 54,00zł

Godziny posiłków

 • śniadanie –  godz:  8.45
 • obiad – duże przerwy o 11:30 i 12:35 (klasy 0 – III godz. 12.00)
 • podwieczorek –  godz: 14.30  w stołówce szkolnej
 1. RODZICE dzieci z grup przedszkolnych – robiąc przelew proszę pamiętać o opłacie za śniadania.
 2. Do OSÓB, KTÓRE MIAŁY ODPISY – każdego, ostatniego dnia miesiąca intendent będzie przesyłał e-maila z informacją o kwocie jaką należy zapłacić w następnym miesiącu rozliczeniowym.
 3. Wpłaty wyłącznie przelewem na konto szkoły. Nie ma wpłat gotówkowych.
  Nr konta: 92 1240 1268 1111 0010 3847 8830
 4. Płatności proszę wykonywać terminowo – tak, by do 10 dnia każdego miesiąca wpłata była już na koncie
  SP nr 89 w Gdańsku, W BIEŻĄCYM OKRESIE ROZLICZENIOWYM (tzn. za miesiąc październik płacimy w październiku a nie we wrześniu lub listopadzie).
 5. W opisie przelewu trzeba zaznaczyć imię i nazwisko dziecka, klasę do której chodzi oraz za jaki miesiąc jest dokonywany dany przelew,
  np: Jan Kowalski, kl. IIIa Szkoły Podstawowej, opłata za obiady – styczeń 2019r.
 6. Odpis za śniadanie i podwieczorek uwzględniany będzie następnego dnia po zgłoszeniu.
 7. O rezygnacji dziecka z obiadów należy poinformować pod koniec miesiąca rozliczeniowego na podstawie pisemnej rezygnacji.

PROSZĘ O TERMINOWE WPŁATY,  PONIEWAŻ  OD STYCZNIA 2017r. SYSTEM KSIĘGOWANIA NALICZA ODSETKI