I etap projektu „Mój region moje miejsce na ziemi” rozpoczęty…

Klasy piąte z naszej szkoły rozpoczęły realizację projektu „Mój region moje miejsce na ziemi”. Zadaniem projektu jest przybliżenie uczniom regionu, w którym mieszkają, począwszy od najbliższej okolicy po coraz dalszą. Zapoznanie z jego historią, bohaterami, kuchnią i atrakcjami turystycznymi. Pierwsza wycieczka była niedaleka – uczniowie odwiedzili Schronisko Młodzieżowe, gdzie mieli szansę „podpiec się” troszkę na ognisku (kiełbaski lub chleb oczywiście) oraz wykonywali zadania, których celem było odgadnięcie nazwisk 3 bohaterów – głównych postaci następnego zadania: Tadeusza Mazowieckiego, Jakuba Wejhera i Alfa Liczmańskiego.