List dyrektora szkoły Urszuli Nazarko do rodziców, dotyczący planowanego strajku pracowników oświaty

Szanowni Państwo!

03 kwietnia 2019 r.  odbyło się spotkanie Dyrektorów Szkół z Pracownikami Wydziału Rozwoju Społecznego. Na tym spotkaniu omówiono działania podejmowane przez WRS, Szkoły, Straż Miejską i Policję dotyczące strajku.

Uruchomiono specjalny link www.gdansk.pl/strajkoswiaty, gdzie uzyskacie Państwo dodatkowe, najświeższe informacje dotyczące sytuacji w placówkach.

W naszej Szkole, tak jak pisaliśmy, 91% pracowników zadeklarowało  przystąpienie do protestu. Wobec powyższego przewidujemy znaczne utrudnienia w pracy Placówki, które mogą spowodować brak realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych, zatem zostanie  uniemożliwiona lub w znacznym stopniu ograniczona organizacja lekcji   i opieka nad dziećmi w szkole (będą prawdopodobnie zawieszone całkowicie lekcje ale,  jeśli będzie to możliwe, postaramy się zapewnić opiekę świetlicową);

Planujemy przygotowywanie posiłków dla dzieci korzystających z obiadów. Osoby, które jeszcze nie zadeklarowały rezygnacji  z posiłków proszone są o informację zwrotną do Pani Grażyny Janiec –intendenta w terminie do 08.04.2019 do godz. 08.00.

W przypadku odwołania strajku szkoła pracuje zgodnie z podaną wcześniej organizacją pracy szkoły.

O wszystkich działaniach podejmowanych przez Szkołę informować będę Państwa poprzez Platformę GPE.

Zapewniam, że dołożymy wszelkich starań, aby w tej trudnej sytuacji zapewnić uczniom maksimum bezpieczeństwa i opieki.

Z wyrazami szacunku,
Dyrektor SP89 w Gdańsku
Urszula Nazarko